Odnawialne źródła energii

W dobie, gdy zagrożenie wynikające z emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest coraz większe, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest bardzo potrzebne. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się lądowe i morskie elektrownie wiatrowe. Są one wykorzystywane do zasilania milionów gospodarstw domowych w Polsce i na świecie. Dla doprowadzenia energii do poszczególnych gospodarstw wykorzystuje się często domowe elektrownie wiatrowe, które są zdolne do zasilenia odbiorników (urządzenia AGD i RTV), ogrzania wody bieżącej itp. Przydomowa elektrownia to zespół urządzeń, które służą so wytworzenia i magazynowania energii przeznaczonej do wykorzystania w jednym lub kilku domach. Wiatraki przydomowe składają się na mikro- i małe elektrownie. Te pierwsze mają moc do 100 W, te drugie – od 100 W do 50 kW. Są one montowane zazwyczaj gdzieś w pobliżu odbiorców energii. Pozyskiwanie energii elektrycznej z przyrody jest powszechnie uważane za ekologiczne. Jednak warto wspomnieć, że nie jest ono całkowicie wolne od emisji i różnych oddziaływań na środowisko. Jednak ów emisyjność jest znacznie mniejsza niż w przypadku tradycyjnych form pozyskiwania energii. Konkretne skutki pracy wiatraków są mało znane, jednak stanowią główny temat debaty pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami lądowych i morskich farm wiatrowych. Z czynników wpływających na ludzkie zdrowie wymienia się najczęściej efekty akustyczne i optyczne. Jednak żadna farma wiatrowe nie zaszkodzi ludzkości w taki sposób jak elektrownie węglowe.