Ekologiczne źródła pozyskania energii

Elektrownie wiatrowe powszechnie uważane są za ekologiczne źródło pozyskiwania energii. Niestety rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jak mogłoby się wydawać. Naukowcy z Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej przeanalizowali wpływ energetyki wiatrowej na środowisko i zdrowie człowieka. Wykazali oni, że wiatraki przydomowe oraz profesjonalne farmy wiatrowe mają znikomy, o ile nie żaden, wpływ na zdrowie człowieka. Mimo to w Polsce domowe elektrownie wiatrowe i ogromne skupiska wiatraków nie cieszą się zbytnią ufnością. Oddziaływanie na środowisko jest dużo bardziej widoczne. Na całym świecie przeprowadza się szereg badań w zakresie wpływu inwestycji wiatrowych na przyrodę. Analizy te obejmują przede wszystkim oddziaływania farm wiatrowych na ptaki, nietoperze, krajobraz. Często są to domniemane oddziaływania jak chociażby możliwość śmiertelnych zderzeń ptaków z elementami wiatraków, utratę siedlisk, przecinanie tras przelotowych (w przypadku nietoperzy) itp. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że farmy wiatrowe, a szczególnie ich nowsza wersja – morskie farmy wiatrowe, to stworzenie nowych miejsc pracy. Eksperci szacują, że do końca roku 2030 w tym sektorze powstanie około 150 000 nowych etatów w świecie, a około 9 000 – w Polsce. Jest to ogromny potencjał dla polskiej i światowej gospodarki, którego nie można zaprzepaścić. Elektrownie wiatrowe to doskonała inwestycja, szczególnie w czasach ciągłego zagrożenia emisją do atmosfery szkodliwych substancji. Jedynym ratunkiem w takiej sytuacji jest rozwijanie odnawialnych źródeł energii.